آشنایی با روش های پیش گیری از ایجاد اختلال یادگیری

الف-پرورش دقت،حافظه،تمیز،تشخیص و ادراک بینایی
ب- پرورش دقت،حافظه،تمیز،تشخیص و ادراک شنوایی
ج- پرورش دقت-توجه و تمرکز
د-ایجاد هماهنگی بین چشم و دست
ه- ایجاد غلبه طرفی

عدم تقویت هر یک از موارد فوق در سنین قبل از دبستان ،باعث ایجاد مشکلاتی در خواندن،نوشتن،املاو ریاضی خواهدشدکه کارشناسان مراکز اختلالات یادگیری می کوشند با تشخیص صحیح ودر صورت نیاز با در نظر گرفتن برنامه های آموزشی و درمانی انفرادی خاص،با رفع مشکلات دانش آموز در موارد یاد شده ، ریشه های بروز مشکل را رفع نموده و زمینه ساز ایجاد و بروز توانایی لازم در فراگیر، جهت کسب آموزش های عادی کلاسی باشیم .امروز تغییر در روش زندگی منجر به تغییر در بازی های کودکانه گشته بطوری که کودکانمان را از بازی های گروهی با تحرک بالا به سمت بازی های انفرادی پرتنش و اضطراب آور واداشته که این خود باعث ایجاد مشکلاتی در یادگیری کودک در دوره های تحصیلی می گردد که با توجه به اهمیت این موضوع می توانیم با آشنایی با فعالیت ها و تدارک بازی های گروهی هدفمند و استفاده از آن در خلال برنامه های آموزشی زمینه ساز گام های مهمی در خصوص پیشگیری از بروز مشکلات یادگیری فراگیرانمان باشیم.

دیدگاه خود را ارسال کنید

  • آخرین مطالب

  • آرشیو مطالب