آشنایی با حشرات – مورچه ها

Ant

تقریبا تمام مناطق کره ی زمین، مورچه دارد. مورچه ها قوی ترین حیوانات خشکی هستند. چرا که می توانند چند برابر وزن
خود را حمل کنند.  

Leaf-cutter-ants-Atta-cep-003

وقتی دانشمندان انبار غذای بعضی از مورچه ها را بررسی کردند با کمال تعجب دیدند آن ها دانه های جمع آوری شده را به طور منظم و دقیق در کنار هم قرار می دهند.

Ant_and_honey1

مورچه ها دانه های گندم را از وسط به دو نیم می کنند تا هنگام رسیدن رطوبت به آنها سبز نشوند، ولی دانه های خربزه را به جای نصف کردن، به چهار قسمت تقسیم می کنند زیرا می دانند که اگر دانه های خربزه، (تخم خربزه) نصف شوند، باز هم قابلیت سبز شدن دارند و به محض تماس با آب رشد خواهند کرد و لانه ی مورچه ها را از بین خواهند برد.

ant_1

دانشمندان فکر می کنند که درحدود (یک میلیون میلیارد) ۱۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ مورچه روی کره زمین زندگی می کنند.

ant-trail

آنها بسیار منظم در یک جا جمع می شده و زندگی می کنند. به این مجموعه «کلونی» گفته می شود. آن ها تقریبا در همه جا یافت می شوند.

Soleopsis_invicta_AlexWild

 مورچه ها خیلی قوی هستند. آن ها
می توانند اجسامی با ۲۰ یا ۳۰ برابر وزن خود را حمل کنند.

دیدگاه خود را ارسال کنید

  • آخرین مطالب