ساخت گردنبد با ماکارونی

ماکارونی هایی به شکل زیر بردارید.

 

 

pasta-jewellery-craft-project-1

 

با ماژیک رنگ شان کنید.

pasta-jewellery-craft-project-2

 

سعی کنید رنگ های متنوع داشته باشید.

pasta-jewellery-craft-project-3

 

روبانی بردارید از بین ماکارونی ها رد کنید.

pasta-jewellery-craft-project-4

 

به اندازه مورد نیاز گردنبد یا دستنبد ببرید و گره بزنید.pasta-jewellery-craft-project-5

 

pasta-jewellery-craft-project-6

 

گردآوری: وب سایت کودک فیروز

دیدگاه خود را ارسال کنید

  • آخرین مطالب

  • آرشیو مطالب