شعر کودکانه پروانه ی رنگارنگ

پروانه ای رنگارنگ

دیدم تو باغ گل ها

رفتم اونو بگیرم

رفت رو درختا

نشست روی یه شاخه

بالاشو هی تکون داد

یه عالمه خط و خال

به من نشون داد

ba3035

پروانه ی رنگارنگ

خوشگل و ناز و قشنگ

مثل کتاب رنگی

خیلی قشنگی

شاعر: مهری طهماسبی دهکردی

دیدگاه خود را ارسال کنید

  • آخرین مطالب

  • آرشیو مطالب