“فعالیتهایی برای تقویت توجه شنیداری”

۱- گوش دادن به صداها: کودکان چشم هایشان را می بندند و به صداهای اطراف گوش می دهند. به طور مثال،به صدای ماشین ها،هواپیما، حیوان ها و سایر صداهای بیرونی، و صداهای اتاق مجاور

۲- صداهای ضبط شده: صدای هواپیما، قطار، حیوان ها و زنگ را می توان ضبط کرد، سپس برای دانش آموزان پخش کرد و از آن ها خواست که صداها را تشخیص دهند.

۳- تشخیص صدای خوراکی ها: از دانش آموزان بخواهید به صدای انواع خوراکی ها مثل کرفس،سیب یا هویج هنگام خوردن، بریدن یا خرد کردن گوش کنند.

۴- تشخیص شئ از طریق صدای به هم خوردن آن: مواد کوچک و سفتی نظیر سنگریزه ها، دانه های نخود و لوبیا، گچ، نمک، ماسه یا برنج را داخل ظرف هایی بریزید و در آن ها را ببندید. دانش آموزان باید با تکان دادن ظرف و گوش کردن به صدای آن، شئ داخل ظرف را تشخیص دهند.

دیدگاه خود را ارسال کنید

  • آخرین مطالب

  • آرشیو مطالب