فواید آشپزی با کودکان

 

🚩همکاری را می آموزد.

🚩با لمس کردن مواد و مخلوط کردن آنها با قوانین طبیعت اشنا میشود و از شناخت آنها لذت میبرد.

🚩باعث تقویت مهارتهای حرکتی در کودک میشود.

🚩بچه ها خوش غذا تر میشوند. اگر فرزندتان خوش غذا نیست حتما اجازه دهید در پختن غذا با شما همکاری کند.

🚩صبر را می آموزد و یاد میگیرد برای رسیدن به هدفش صبر کند.

🚩نظم و ترتیب را می آموزد زیرا برای پختن یا درست کردن غذا باید از قوانین خاصی پیروی کنید.

دیدگاه خود را ارسال کنید

12 − 2 =

  • آخرین مطالب