لکنت کودک

تعریف لکنت
لکنت عارضه ای است که معمولاً به اشتباه در میان مردم به کلیه اختلالات گفتاری اطلاق می شود اما در واقع لکنت بصورت مکث های بیجا و بیش از حد ، کشیده گوئی صداها و کلمات ، تکرار صداها – کلمات و عبارت ، قفل شدگی یا گیر در بیان یک صدا در گفتار فرد مبتلا دیده می شود .

مشاوره لکنت کودک

۱- هنگام لکنت از کودک نخواهید آرام تر حرف بزند ، یا نفس عمیق بکشد ، دو مرتبه بگوید و یا با خشونت با او رفتار نکنید. تفکرات منفی را نیز در مورد لکنت از خود دور کنید .

۲- باید به سوالات متعدد و مکرر کودک با مهربانی پاسخ داد و هیچگاه نباید او را به خاطر سوالات زیادش مورد سرزنش قرار داد.

۳- وقتی کود ک با شما حرف می زند با تمام دقت به حرفهایش گوش دهید و طوری این کار را بکنید که کودک بدون ترس ، همه حرفهایش را برای شما بزند . در هنگام حرف زذن کودک سعی کنید هیچ نشانی از ناراحتی و اضطراب در وجود شما احساس نشود.

۴- هیچگاه کودک را مجبور به صحبت کردن نکنید . این کار ترس کودک را هنگام حرف زدن بیشتر می کند .

۵- به کودک اجازه دهید حرف هایش را به طور کامل بزند و اگر وقفه ای در گفتارش به وجود آمد ( لکنت کرد ) در گفتن به او کمک نکنید.

۶- برایش با صدای بلند داستان بگوئید ( یا بخوانید ) و بعد از او بخواهید که داستان را برای شما تعریف کند . البته از گفتن داستان های مهیج و ترسناکً خودداری کنید .

۷- سعی کنید برای مشکلات تغذیه به او فشار نیاورید : اولاً غذای مورد علاقه اش را تهیه کنید تا خود کودک با میل غذا بخورد . وقتی چیز های مورد علاقه اش ( مثل بستنی ) را می خورد به او مهربانانه آموزش صحیح غذا خوردن را آموزش دهید .

۸- از او انتظار فراتر از توانش نداشته باشید . اگر کودک زیاد اجتماعی نیست و حتی گاهی سلام هم نمی دهد به او فشار نیاورید و با ملایمت به مرور زمان به او اینها را آموزش دهید .

۹- هر نوع اصلاح و بهبودی در رفتارش را تشویق کنید .

۱۰- محیط اطرافش شامل اعضای خانواده ، اقوام ، همسایگان ، مدرسه یا مهد را بصورتی تغییر دهید که کودک در حرف زدن و ابراز وجود و نیز برقراری ارتباط با دیگران دچار مشکل احساس نکند . بعنوان مثال در خانه باید از تمسخر او توسط افراد خانواده بخصوص فرزندان دیگر جلو گیری کرد .

۱۱- در مقابل پرخاشگری او ، با او تندی نکنید که احساس کند بچه بدی است . می توانید در مورد رفتارش با او صحبت کنید و راههای صحیح را برای نشان دادن خواسته هایش به او آموزش دهید .

۱۲- در هنگام نقل مکان یا هر نوع تغییر در زندگی ( مثل مدرسه رفتن ) سعی کنید با محبت و توجه زیاد به کودک ، جلوی افزایش لکنت او گرفته شود .

۱۳- به کودک مسئو لیتهای در حد توانش بدهید و اگر انجام داد بسیار تشویقش کنید .

۱۴- با مهم نشان دادن توانائی ها و بی اهمیت دانستن ناتوانائی هایش ، ناروانی او را کاهش دهید . این کار باعث ایجاد اعتماد به نفس در او میشود .

۱۵- اوایل شب و قبل از خواب برای او کتابی بخوانید یا داستانی تعریف کنید . زمان خوابش را با جدیت و اجتناب از فعالیتهای نا مربوط قبل از خواب کنترل کنید . محیط آرامی برای خوابش انتخاب کرده و قبل از خواب چند دقیقه او را در آغوش بگیرید .

۱۶- در جلوی کودک از بکار بردن کلمه لکنت جدداً خودداری نمائید . حتی در دیگر صحبتهای خود نیز سعی کنید به جای کلمه لکنت از ناروانی استفاده کنید .

۱۷- اگر مشکل توالت رفتن دارد سعی کنید بدون اینکه کاری کنید که باعث رنجش او شود و فکر کند که به او کم علاقه شده اید ، او را با تمیز کردن محل و لباسهایش وادار کنید .

جعفر قادری واحد

دیدگاه خود را ارسال کنید

17 + هجده =

  • آخرین مطالب