معلول کیست؟

طبق آمار سازمان ملل، بیش از نیم میلیارد نفر از انسانها به دلیل ابتلا به نارساییهای جسمی، ذهنی یا حسی، معلول به شمار می آیند. افراد معلول یک دهم جمعیت بسیاری از کشورها را تشکیل می دهند. اکثر معلولان جهان با مشکلات فیزیکی، فرهنگی و اجتماعی بسیاری روبه رو می باشند.
“علل بروز معلولیت”
کارشناسان، انواع معلولیتها را به چهارگروه؛ معلولان جسمی و حرکتی، ذهنی، نابینایان و ناشنوایان تقسیم و شایعترین علل بروز معلولیت را به این ترتیب ذکر کرده اند:

عدم واکسیناسیون به موقع کودکان.
بالابودن شمار خانواده های فقیر و پرجمعیت که از مسکن مناسب و شرایط زندگی بهداشتی برخوردار نیستند .
بالا بودن شمار بی سوادان به خصوص در جوامع در حال توسعه که آگاهی اندکی از معیارهای بهداشتی و آموزشی در زمینه معلولیت دارند .
وجود تصورهای نادرست نسبت به معلولان که از آن جمله می توان به ننگ شمردن معلولیت و حقیر شمردن افراد معلول در جامعه اشاره کرد .
نقص برنامه های بهداشتی ویژه معلولان و عدم مراقتبهای کار آمد اولیه.
جنگ، پیامدهای ناشی از آن وسایر عوامل خشونت بار و مخرب.
گرسنگی، بیماریهای واگیردار و دگرگونی در ساختار جمعیت.
حوادث مرتبط با صنعت، کشاورزی و حمل و نقل.
آلودگی محیط زیست.
فشارهای عصبی و سایر مسائل روانی – اجتماعی موجود در روند تبدیل شدن ساختار جامعه از سنتی به نوین.
مصرف دارو بدون تجویز پزشک، بهره گیری نادرست از امکانات درمانی و استفاده نامشروع و غیر قانونی از داروهای مخدر یا محرک.
معالجه نادرست افراد آسیب دیده.
شهرنشینی و رشد بی رویه جمعیت.

دیدگاه خود را ارسال کنید

1 × 5 =

  • آخرین مطالب