نهادینه کردن رفتار خوب کودک 

سلام کردن، مسواک زدن، سر وقت خوابیدن و … از جمله رفتارهای خوبی هستند که باید مورد تشویق واقع شوند. تکنیک این رفتار استفاده از «جدول تربیتی» است.

برچسب های ستاره دار یا اشیا رنگی را انتخاب کنید و در مقابل انجام کار درست یک امتیاز به کودک بدهید.

وقتی امتیاز های کودک تان به حدی که توافق کرده بودید رسید، می توانید به او جایزه بدهید مثلا با هم به پارک بروید.

 

مراقب باشید برای این رفتارهای ساده، جایزه سنگینی را انتخاب نکنید.

این تکنیک برای پدر و مادر معجزه کرده و رفتارهای مورد نظر را در کودک تثبیت می کند.

دیدگاه خود را ارسال کنید

نوزده + نه =

  • آخرین مطالب

  • آرشیو مطالب