هوش اخلاقی چیست؟

هوش اخلاقی توانایی درک درست از نادرست است.

یعنی؛ برخوردار بودن از عقاید اخلاقی راسخ و قوی و عمل کردن به آنها.

این استعداد بسیار کارآمد، شامل ابعاد ضروری از زندگی از جمله توانایی تشخیص رنج افراد، عدم قضاوت زودهنگام، پذیرش و ادراک تفاوت ها، همدلی کردن، ایستادگی در برابر بی عدالتی و رفتار با احترام با دیگران میباشد.

این ویژگی ها به فرزندان شما کمک میکنند تا به یک انسان خوب و بالنده تر تبدیل شوند.

هوش اخلاقی امیدی است محکم برای حفظ زندگی اخلاقی فرزندانمان.

٧ فضیلت تشکیل دهنده هوش اخلاقی:

١.همدلی💗
٢.وجدان👼
٣.خویشتنداری🙇‍♀️
۴.احترام🙏
۵.مهربانی😍
۶.بردباری😌
٧.انصاف⚖️

دیدگاه خود را ارسال کنید

10 + دوازده =

  • آخرین مطالب