کاردستی کتاب عکس دار

برای ساخت این کتاب با جای عکس یک کاغذ مربع ۲۰ در ۲۰ بردارید و با خط کش مانند شکل های زیر تقسیم کنید و فقط تا بزنید.

 

keepsake-book-how-to-craft-project-1

 

تا های اولی را از روی وسط ضلع ها بزنید.

 

keepsake-book-how-to-craft-project-2

 

سپس از روی قطر ها تا بزنید.

 

keepsake-book-how-to-craft-project-3

 

دوباره از روی خطوط تا، تا بزنید تا کاغذ شما شبیه یک مربع بشود.

 

 

keepsake-book-how-to-craft-project-5

 

مقوای ضخیم را بردارید.۲  مربع ۱۱ در ۱۱ ببرید.

دو مستطیل ۵ در ۲.۵ سانت ببرید.

دو مستطیل را با چسب بهم بچسبانید.

 

keepsake-book-how-to-craft-project-6

 

 

طرح یا عکس مورد نظر را ۱۵ در ۱۵ سانت ببرید.

بر روی مقوای مربع شکل ضخیم بچسبانید.

 

keepsake-book-how-to-craft-project-7

 

 

گوشه های کاغذ طرح را ببرید.

keepsake-book-how-to-craft-project-8

 

کاغذ طرح را مانند شکل به مقوا بچسبانید.

keepsake-book-how-to-craft-project-9

 

مقوای دوم را هم مانند مقوای اول اماده کنید.

keepsake-book-how-to-craft-project-9

 

 

به گوشه دو مقوا روبان بچسبانید.

 

keepsake-book-how-to-craft-project-9a

 

کاغذ ها را مربعی شکل تا بزنید و به مقوا بچسبانید.

keepsake-book-how-to-craft-project-10

 

مراحل مختلف چسباندن در شکل ها نشان داده شده است.

keepsake-book-how-to-craft-project-11

 

دو روبان را بهم گره بزنید.

keepsake-book-how-to-craft-project-12

 

 

دفتر شما اماده است.keepsake-book-how-to-craft-project-132

 

 

گردآوری: وب سایت کودک فیروز

دیدگاه خود را ارسال کنید

نه − دو =

  • آخرین مطالب