آشنایی با حشرات – پروانه ها

      1(2)

پروانه ها از چی درست می شوند؟ از کرم!

2(2)

 پروانه ها تخم می گذارند. تخم پروانه ها به گیاهان و علف ها می چسبد و  از تویشان، کرم ها بیرون می آید. کرم ها برگ می خورد و بزرگ و قوی می شوند.

3(2)

کرم یک تار نازک ابریشم درست می کند. با تارش محکم به درخت می چسبد تا نیفتد و صبر می کند… بعد از چند روز، یواش یواش پوست قبلی اش می افتد چون زیرش یک پوست نو است.

4

به موجودی که اداخل پوست کرم است شفیره می گویند. شفیره نه کرم است نه پروانه. پوستش سفت است و توی آن کرم دارد کم کم عوض می شود.

7

بعد از چند هفته، پروانه ی درون شفیره به پوستش آنقدر ضربه می زند تا پاره شود.

6

 اول سر پروانه بیرون می آید و بعد کم کم کل بدن پروانه خارج می شود. بال های پروانه در ابتدا کمی چروک هستند اما با گذر زمان صاف می شوند.

5

 به تبدیل شدن کرم به پروانه دگردیسی می گویند.

دیدگاه خود را ارسال کنید

هجده − چهار =

  • آخرین مطالب