از کوسه ها بدانید

کوسه ها مرگبارترین و موفق ترین شکارچیان اقیانوس هستند. موقع شکار تمام حس های آن ها به کار می افتد و دیگر کسی جلو دارشان نیست.

کوسه ابتدا صدای دست و پا زدن موجودی بیمار یا زخمی را از فاصله یک و نیم کیلومتری می شنود. به سمت صدا شنا کرده بوی طعمه را در آب دنبال می کند تا منشا آن را بیابد.

کوسه هم چنین از حس لامسه خاصی هم برخوردار است. حسگرهایی موسوم به خطوط جانبی در طول بدنش وجود دارند که می توانند حرکت ها و لرزش های موجود در آب را حس نمایند. بنابراین کوسه بدون این که چیزی را لمس کند، می تواند حسش کند.

shark-02

بعضی از کوسه ها میتوانند بوی یک قطره خون را از فاصله نیم کیلومتری تشخیص دهند.

گردآوری: وب سایت کودک فیروز

به نقل از کتاب کوسه ها- انتشارات سایه گستر

دیدگاه خود را ارسال کنید

دوازده − 1 =

  • آخرین مطالب