تربیت فرزند در سه کلمه

در تربیت فرزند ، از سه کلید ” منطق ، عاطفه و جدیت ” استفاده کنید .

منطقی بودن ، مثل زمانی که فرزند شما خواسته به جایی دارد و باید برآورده شود . بنابراین :
دلیلی برای جدال و بحث نیست .

عاطفی بودن ، مثل زمانی که احساس می کنید با کمی ابراز عشق و توجه ، می شود به اتمسفر ارتباط شما و فرزندتان آرامش منتقل کرد .بنابراین :
دلیلی برای استفاده از روش های منفی ارتباطی مثل بحث ، توهین ، تحقیر نیست .

جدی بودن ، مثل زمانی که قانونی را وضع کرده اید و اطمینان دارید به صلاح فرزندتان است ، باید با جدیت ( بدون عصبانیت ) ، روی حرف تان بایستید . بنابراین:
دلیلی برای بحث های طولانی و قوانین بی ثبات نیست .

دیدگاه خود را ارسال کنید

17 + شش =

  • آخرین مطالب