دو فعالیت تابستانی جذاب

حروف چسبناک!
با در دست داشتن چند کارت حروف به حیاط یا پارک محله بروید و زمین گلی چسبناکی را پیدا کنید. شکل یکی از حروف کارت ها را روی گل بنویسید و از کودک بخواهید آن حرف را از میان کارت ها پیدا کند و او هم شکل آن را روی گل بکشد.
به همین ترتیب فعالیت را ادامه دهید.

6a0120a95f308c970b0133f34dabf2970b-pi

زمین جالب!
در یک روز گرم آفتابی، همراه کودک بیرون بروید و از او بخواهید کفش و جوراب خود را در آورد و با پای برهند روی چمن راه برود. آن گاه از کودک بپرسید که چه حسی دارد و چمن را چگونه می بیند؟ آن را شرح دهید سپس او را تشویق کنید که در پیاده رو راه برود این بار نیز حس او را سوال کنید و اینکه این سطح چه تفاوتی با چمن دارد. از او بخواهید تفاوت و تشابه بین چمن و سطح سخت پیده رو را شرح دهد.

Barefoot-Grass-Walking-Health

یادگیری شاد. بازی برای چهار فصل سال فعالیت های عملی برای کودکان ۳ ۴ ۵ ساله

دیدگاه خود را ارسال کنید

سه × یک =

  • آخرین مطالب