رنگ بازی با گچ

با گچ های رنگی یک روز متفاوت بسازید.

 

ابتدا گچ ها را در زیپ کیف بریزید از کودک بخواهید بر روی زیپ کیف ها بپرد تا پودر شود.

chalk-paint-1

 

chalk-paint-3

 

chalk-paint-4

 

chalk-paint-5

 

chalk-paint-7

 

سپس پودر های رنگی را در لیوان ریخته و به آن آب اضافه کنید.

chalk-paint-8

 

chalk-paint-9

 

chalk-paint-10

 

chalk-paint-11

 

سپس با قلموی بزرگ شروع به نقاشی برا روی زمین کنید.

chalk-paint-12

 

chalk-paint-14

 

chalk-paint-16

 

chalk-paint-17

 

chalk-paint-18

 

chalk-paint-19

 

گردآوری: وب سایت کودک فیروز

دیدگاه خود را ارسال کنید

4 × 4 =

  • آخرین مطالب