صدای اول زنبور!

شکل و صدا !

درباره زنبور برای کودک صحبت کنید سپس از او بپرسید که زنبور با چه صدایی شروع می شود و آیا می تواند کلمه های دیگری را که با ز شروع می شود نام ببرد؟

سپس از او بخواهید صدای آخر زنبور را بگوید و آیا میتواند کلماتی را نام ببرد که با ر آغاز می شود؟

یا کمی پیچیده تر، کلماتی را بگوید که صدای آخر آن ها صدای ر است. این فعالیت را با نام جانوان دیگری مانند خرگوش ، اسب، فیل و … نیز انجام دهید.

busy-bees

fingerprint-bee-craft-for-kids-
یادگیری شاد

دیدگاه خود را ارسال کنید

سیزده + دوازده =

  • آخرین مطالب