مورچه ها، مورچه ها، مورچه ها!

در باره مورچه ها و چگونگی مقایسه آن ها با سایر حشرات با کودک گفت و گو کنید.
سپس بیرون بریود و سعی کنید چند مورچه برای مشاهده و تحقیق پیدا کنید.

آیا آن ها پا، شاخک یا بال دارند؟

بگذارید کودک با دقت مورچه ها را تماشا کند.

 

آنگاه یک ورق کاغذ و مقداری رنگ به اون بدهید و کمک کنید تا شست خود را کمی به رنگ آغشته کند و روی کاغذ فشاردهد سپس او را تشویق کنید تا با اضافه کردن تعداد صحیحی پا و شاخک به چاپ شست خود یک مورچه بکشد.

 

6a0120a53741ea970b01310f233056970c-pi

 

 

32F152CAF0C4B0A4B347675634BA203F6A81BB9C_lis

یادگیری شاد

دیدگاه خود را ارسال کنید

11 − 9 =

  • آخرین مطالب