چرا کودکان در مقابل خواب و خوابیدن مقاومت می‌کنند؟

زمان خواب برای کودکان به معنی زمان « تنهایی» « سکوت» « تاریکی» و « بی‌تحرکی» است.

پس از روش‌های مختلفی برای به تعویق انداختن آن استفاده می‌کنند،مثل گرسنگی، دستشویی ، تشنگی، ترس، بازی کردن و…

🔮بنابراین شما معنای خواب را برای کودک عوض کنید:

💡برای مشکل تاریکی = از چراغ خواب استفاده کنید.

💡برای مشکل سکوت = برایش کتاب قصه بخوانید.

💡برای تنهایی = در اتاقش بمانید تا به خواب برود اما تماس پوستی برقرار نکنید؛ زیرا عادت می‌کند

💡برای مشکل سکون = یک ساعت قبل از خواب بازی کامپیوتری نکند و تلویزیون تماشا نکند زیرا سطح هیجاناتش را بالا می برد.

دیدگاه خود را ارسال کنید

  • آخرین مطالب